Polityka Prywatności

 

 

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie ze strony internetowej www.cyberpies.pl

Informacje podstawowe

Administratorem danych osobowych jest firma Purchasing Procurement Outsourcing Marcin Kałębasiak (zwana dalej PPO) z siedzibą: ul. Zagórska 26/7, 42-500 Będzin, NIP: 6442734506.

Głównym celem PPO jest zachowanie prywatności przekazywanych przez Państwa danych osobowych.

Cele przetwarzania danych osobowych

Pozyskiwane dane przez firmę PPO będą przechowywane i przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonywania umowy dotyczącej oferowanej i realizowanej usługi/sprzedaży produktu,
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez PPO

 

Pozyskiwane dane

Dane osobowe pozyskiwane są w następujący sposób:

 • dobrowolnego wprowadzana danych w formularzach/zamówieniach,
 • zapisywania po stronie Użytkownika plików cookies,
 • gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Serwisu.

 

Dane zbierane w formularzach oraz okres archiwizacji

 • Wprowadzanie danych w formularzu zgłoszeniowym/zamówieniu jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi/sprzedaży produktów.
 • Dane, o które może zostać poproszony klient to: imię i nazwisko, adres mailowy,adres dostawy, firma, stanowisko, nr telefonu, obszar zainteresowania usługami i produktami PPO.
 • Dane podane w formularzu/zamówieniu przetwarzane będą w celu realizacji usługi i sprzedaży produktów lub kontaktu handlowego oraz w celach wynikających z ciążących na PPO obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawnych.
 • Podane przez Państwa dane mogą być przechowywane i przetwarzane w celach marketingowych – po wyrażeniu zgody – do czasu wycofania Państwa zgody albo wyrażenia sprzeciwu.
 • Po uzyskaniu informacji od Państwa odnośnie zaprzestania przechowywania lub przetwarzania danych, zostaną one usunięte lub zanonimizowane.

 

Przysługujące Państwu prawa

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • dostęp do treści swoich danych,
 • przenoszenia danych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że prawa zostały naruszone,
 •  w dowolnym momencie mogą Państwo wycofać swoją zgodę mailem na adres kontakt@cyberpies.pl lub w biurze PPO, ul. Zagórska 26/7, 42-500 Będzin,
 • wniesienia tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych dla celów marketingowych, w tym profilowania; sprzeciw można wnieść za pośrednictwem adresu mailowego: kontakt@cyberpies.pl lub pocztą na adres siedziby PPO, ul. Zagórska 26/7, 42-500 Będzin.

 

Informacja o plikach cookies

Na stronie PPO używane są technologie takie jak pliki cookies, które są danymi informatycznymi, w szczególności niewielkimi plikami tekstowymi, zapisywanymi i przechowywanymi  na urządzeniach (tj. komputer, smartphone, itd.), które przeglądarka wysyła do serwera za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Aplikacja mobilna

Wszelkie dane zapisane w aplikacji mobilnej zapisywane są wyłącznie na urządzeniu mobilnym użytkownika. Dane nie są nigdzie udostępniane ani przesyłane.