Mobilna aplikacja służąca do zarządzania elektroniczną adresówką Cyber Pies.

 

Aby korzystać z jej funkcji Twój telefon musi być wyposażony w technologię NFC (baza telefonów, która posiada moduł NFC znajduje się pod linkiem: https://www.nfcworld.com/nfc-phones-list/). Znajduje się on z tyłu telefonu, w każdym modelu może być on w innym miejscu. W celu jego zlokalizowania należy sprawdzić instrukcję telefonu lub wykorzystać metodę prób i błędów – powoli przykładając adresówkę w różne miejsca tyłu telefonu.

 

Aplikacja posiada następujące funkcje:

  • Odczytywanie adresówki,
  • Utworzenie adresówki,
  • Edycja adresówki.

1. Odczytanie adresówki

Funkcja ta pozwala na odczytanie i wyświetlenie na ekranie telefonu wcześniej zapisanych na adresówce informacji. Aby z niej skorzystać kliknij przycisk „Odczytaj” znajdujący się na stronie głównej aplikacji lub wybierz opcję „Odczytaj adresówkę” z rozwijanego menu. Następnie przyłóż adresówkę z tyłu telefonu i odczytaj zapisane na niej informację.

2. Edycja adresówki

Funkcja ta pozwala na edycję wcześniej zapisanych na adresówce informacji. Użytkownik ma możliwość zmiany dowolnego fragmentu informacji np. w przypadku zmiany numeru telefonu. Aby z niej skorzystać kliknij przycisk „Edytuj” znajdujący się na stronie głównej aplikacji lub wybierz opcję „Edytuj adresówkę” z rozwijanego menu. Następnie przyłóż adresówkę z tyłu telefonu, zostaną wówczas odczytane informacje, które się na niej znajdują. Na kolejnym ekranie dokonaj edycji zapisanych informacji. Aplikacja informuje Cię ile znaków zostało wykorzystanych z dostępnej puli, jeżeli nie została ona przekroczona to poniżej edytowanych informacji wyświetli się przycisk „Dalej” – jeśli to już wszystkie zmiany należy go kliknąć. Ostatnią czynnością jaką należy wykonać przy edycji jest naniesienie tych danych na adresówkę, w tym celu należy powoli przyłożyć ją z tyłu telefonu do momentu aż na aplikacji nie pojawi się komunikat, że zapis zakończył się sukcesem.

3. Zapisanie adresówki

Funkcja ta pozwala na utworzenie nowej adresówki. Użytkownik ma możliwość wyboru jednej z metod utworzenie adresówki:

  • Umieszczenie dowolnych informacji o psie,
  • Skorzystanie z gotowych wzorów adresówek.

Aby z niej skorzystać kliknij przycisk „Utwórz” znajdujący się na stronie głównej aplikacji lub wybierz opcję „Utwórz adresówkę” z rozwijanego menu. Następnie przyłóż adresówkę z tyłu telefonu, zostaną wówczas odczytane informacje o jej technologii. Na kolejnym ekranie masz możliwość skorzystać z jednej z metod tworzenia adresówki:

  • Umieszczenie dowolnych informacji o psie, ta opcja domyślnie pojawia się jako pierwsza, masz tutaj możliwość wpisania dowolnego tekstu, który w następnym etapie znajdzie się na elektronicznej adresówce. Podczas wpisywania informacji, aplikacja informuje ile jeszcze pozostało wolnych znaków z dostępnej puli. Jeżeli nie została ona przekroczona na dole ekranu pojawi się przycisk „Dalej”, w momencie gdy tekst jest już gotowy należy go kliknąć i przejść do następnego etapu. Ostatnią czynnością jaką należy wykonać przy tworzeniu jest naniesienie tych danych na adresówkę, w tym celu należy powoli przyłożyć ją z tyłu telefonu do momentu aż na aplikacji nie pojawi się komunikat, że zapis zakończył się sukcesem.
  • Skorzystanie z gotowych wzorów adresówek, aby wybrać tą metodę należy kliknąć znajdujący się na dole ekranu przycisk „Wzory adresówek”. Na kolejnym ekranie masz możliwość wybory wzoru adresówki w języku Polskim lub Angielskim. Zapoznaj się z polami wzorów i wybierz ten, który będzie dla Ciebie najbardziej odpowiedni – potwierdź swój wybór. Wyświetlony zostanie ekran, w którym należy uzupełnić wybrane pola wzoru.  Tylko te pola, które zostały uzupełnione wliczają się do ogólnej ilości znaków oraz zostaną zapisane na adresówce (pytania, również wliczają się do ilości znaków). Pola nieuzupełnione nie znajdą się w zapisywanych informacjach. W momencie skończenia uzupełniania informacji, jeżeli dostępna ilość znaków nie została przekroczona – na dole ekranu pojawia się przycisk „Dalej”, należy go kliknąć aby przejść do następnego etapu. Ostatnią czynnością jaką należy wykonać przy tworzeniu jest naniesienie tych danych na adresówkę, w tym celu należy powoli przyłożyć ją z tyłu telefonu do momentu aż na aplikacji nie pojawi się komunikat, że zapis zakończył się sukcesem.